Jídelníček

Fotogalerie

Školka

Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem, umístěná v rozlehlé, členité a dobře vybavené zahradě, která umožnuje dětem jejich sportovní i jiné vyžití. Zahrada je osázena dnes již vzrostlými stromy a keři, které tvoří protihlukovou bariéru a zachytávají prach z přilehlé komunikace.

Zahrada školky

V suterénu školy je umístěna školní kuchyň, v přízemí kancelář, 2 samostatné třídy s umývárnami a dětskými WC. V patře je ředitelna, sborovna a další 2 třídy. Každá třída má vlastní kabinet didaktického materiálu. Vybavení budovy, rozmístění tříd, , heren a tělocvičny, umožňuje škole realizovat plynulý výchovně vzdělávací proces.

Tělocvična

O děti pečuje 7 pedagogických pracovnic; 6 s požadovanou kvalifikací a odborným středoškolským vzděláním, sedmá má dokončené vysokoškolské vzdělání. Od února 2014 děti předškolního věku docházejí na plavání, které doplňuje vzdělávací činnosti školy.

Aktivity - výuka hry na flétnu, výuka anglického jazyka a taneční kroužek.

Škola dále zajišťuje ozdravný pobyt dětí v přírodě, pravidelně pořádá celodenní i polodenní výlety, divadelní představení i jiné kulturní akce.


Personál školky

 • Ředitelka: Mgr. Lenka Čápová
 • Stat. zástupce: Věra Součková

 • Ved. škol. jídelny: Irena Pšeničková

 • 1. třída:
 • p. uč. Šárka Severová
 • p. uč. Eva Pechová • 2. třída:
 • p. uč. Marcela Chudárková
 • p. uč. Iveta Plátenková • 3. třída:
 • stat. zástupkyně Věra Součková
 • p. uč. Kateřina Blažková • 4. třída:
 • p. uč. Ladislava Dvořáková
 • p. uč. Vladimíra Horová

 • Školnice:
 • Ludmila Káninská

 • Kuchařky:
 • Helena Zachariášová
 • Marie Kostová

 • Uklízečky:
 • Marie Kostová
 • Ludmila Káninská
 • Adéla Lehoučková