Jídelníček

Fotogalerie

Nástěnka

Desatero pro rodiče

Číst více zde


Platby 2016/2017

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017 je stanovena takto:


Děti s celodenní i polodenní docházkou do MŠ: 840,- Kč
Měsíční záloha je splatná do 15. dne v měsíci na následující měsíc.

Předškolní děti školné neplatí. Děti s odkladem školní docházky školné platí!!!

Školné 840,- Kč plaťte na číslo účtu: 51-3654650217/0100.
Variabilní symboly jsou ve vstupní hale školky.Měsíční záloha stravného

Záloha - stravné od 1.9.2016
  • Děti ve věku do 3 do 6 let 880,- Kč
  • (40,- Kč/den)
  • Děti s odkladem školní docházky 990,- KČ
  • (45,- Kč/den)

Měsíční záloha je splatná do 15. dne v měsíci na následující měsíc.
Tzn., že částku je nutno hradit předem (záloha)

Číslo účtu pro zálohy: 108216399/0800

Variabilní symbol dítěte zůstáva stejný, prosím, ujistěte se, zda máte správný.
(u každé třídy na nástěnce o zaplaceném stravném)

Vyúčtování neprojedených záloh proběhne v červenci 2017.