Jídelníček

Fotogalerie

Jídelní lístky

Aktuální jídelní lístek

Jídelníček 27.2. - 3.3.2017
Stravné

Platí se formou zálohy. Na začátku září (po obrdžení variabilního symbolu pro Vaše dítě) ihned uhraďte zálohu na září - 880Kč (děti s odkladem 990Kč)

Variabilní symboly děti budou od září vyvěšené v šatnách u jednotlivých tříd. Od dalšího měsíce plaťte zálohu do 15. dne v měsicí na příslušný měsíc.

Stravné na jeden den

Děti s celodenní docházkou: 40,-
Děti s odkladem školní docházky: 45,-
Předškoláci: 40,-

Každé 3 měsíce Vám budou vyúčtovány přeplatky stravného, které budou zaslány na Váš účet.

Pšeničková Irena
vedoucí školní jídelny