Jídelníček

Fotogalerie

Vítejte na stránkách školky MŠ Nučická


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Termín zápisu

Zápis
4.5.2017 od 13,00 do 18,00 hod.

Termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí, možnost nahlédnout do spisu :
19.5. 2017 od 15,00 do 17,00 hod.

Termín zveřejnění seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na www. stránkách školy a na info tabuli v mateřské škole:
1.6. 2017

Rozhodnutí o přijetí se osobně vyzvedávají v mateřské škole
8.6. 2017 od 15,00 do 17,00 hod.

Zápis pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 4. května 2017 od 13,00 do 18,00 hod.

zápis – příjem vyplněných přihlášek

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem. U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout níže, nebo je vyzvednout v mateřské škole
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy
Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

Kritéria přijetí dětí do MŠ

Kritéria přijetí dětí do MŠ jsou k dispozici zde.
Informace o zápisu dětí do MŠ jsou k dispozici zde.
K dispozici je také Evidenční list a Žádost o přijetí.

Prázdninový provozTermín 1. oblast 2. oblast 3. oblast
3. 7. – 14. 7. MŠ Benešovská MŠ Štěchovická MŠ Nedvězská
17. 7. – 28. 7. MŠ Na Sychrově MŠ Rembrandtova MŠ Přetlucká
31.7. – 11.8. MŠ Tolstého MŠ Hřibská MŠ Dvouletky
14.8. – 25.8. MŠ Vladivostocká MŠ Ve Stínu MŠ Mládežnická
28.8 – 31.8. Bez provozu Bez provozu Bez provozu
1. oblast
MŠ Bajkalská, MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Kodaňská, MŠ Magnitogorská, MŠ Tolstého, MŠ U Roháčových kasáren, MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Vladivostocká

2. oblast
MŠ Hřibská, MŠ Omská. MŠ Jakutská, MŠ Mrštíkova, MŠ Štěchovická, MŠ Rembrandtova, MŠ Troilova, MŠ Útulná, MŠ Tuchorazská, MŠ Ve Stínu

3. oblast
MŠ Dvouletky, MŠ Chmelová, MŠ Podléšková, MŠ Mládežnická, MŠ Břečťanová, MŠ Nedvězská, MŠ Nučická, MŠ Přetlucká, MŠ Zvonková